• Priateľskí učitelia
    • Matematika Hejného metódou
    • Čitáreň
    • Rozšírené hodiny anglického jazyka
    • Montessori prvky
    • Individuálny prístup
    • Učíme sa pre život
  • Profil školy

  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • OZ ZRPŠ pri ZŠ v Dubovej
   • Materská škola v Dubovej
   • Jednota dôchodcov v Dubovej
   • Skládka odpadov Dubová
   • Obecný úrad Dubová
   • Nadácia Tatra Banka
   • eTwinning
   • Erasmus plus
   • Kontakty

    • Základná škola
    • skoladubova@gmail.com
    • skoladubova@gmail.com
    • +421 336429405
    • Hlavná 24, 900 90 Dubová
  • Fotogaléria

   • Muzikoterapia
   • Muzikoterapia
   • DOPRAVNÉ IHRISKO
   • ŠARKANIÁDA
   • AKO SA LÚČILI NAŠI ŠTVRTÁCI
   • PRAVIDLÁ V ŠKOLE (kvôli prevencii nákazy COVID-19)
   • JAR V ŠKOLE
   • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
   • UČÍME SA PRE ŽIVOT - DENTAL ALARM
   • PREHADZOVANÁ
   • UČÍME SA PRE ŽIVOT S HASIČMI
   • UČÍME SA PRE ŽIVOT S POLICAJTKOU